ปรัชญาในการดำเนินธุรกิจ

เรามุ่งมั่นที่จะทำให้บริษัทของเรา

ก้าวขึ้นไปสู่ในระดับโลก

จากการให้บริการที่ดีเยี่ยมของพวกเรา

และจะขับเคลื่อนหรือผลักดัน

จากสิ่งที่คิดว่าเป็นไปไม่ได้

ให้กลับกลายเป็นสิ่งที่สามารถเป็นไปได้

จุดมุ่งหมายของเราคือ

การเป็นบริษัทที่สร้างความสุขให้เกิดขึ้นในสังคม

และสร้างความอบอุ่นใจให้กับพนักงาน

เปรียบเสมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน

ตามศีลธรรมและครรลองธรรม

                                                                       Nihon Houzai Co.,Ltd.
                                                            Mr.Daiyu Kiuchi

 

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On Youtube