ยินดีต้อนรับสู่เว็บ บริษัทนิสโซะ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย จำกัด

 

 

บริษัท นิสโซะ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ให้บริการ จัดซื้อ จัดหา ระหว่างโรงงานผู้ผลิตกับหน่วยงานซื้อขาย

และการออกแบบของท่าน อย่างเป็นระบบแบบบูรณาการ

โดยทางเราจะเป็นศูนย์กลางการจัดการหลักในการออกแบบ การผลิต และส่งออกแพคเกจจิ้ง เช่น ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางต่างๆ

และผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกัน พร้อมกับการวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆอย่างต่อเนื่อง

บริษัทของเรามีสำนักงานอยู่ในศูนย์กลางทางการเงินของเอเชียคือ อยู่ที่ประเทศฮ่องกง

เราจึงมีข้อได้เปรียบในการพัฒนาธุรกิจระว่างประเทศที่มีการสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างใกล้ชิด และครอบคลุมกับ

ลูกค้าจากยุโรป อเมริกา ญี่ปุ่น และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On Youtube