ประวัติ 

 

กรกฎาคม 2554  :  ก่อตั้งบริษัท นิสโสะ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด

กรกฎาคม 2554  :  ได้รับบัตรส่งเสริม BOI – IPO

สิงหาคม 2554    :  เริ่มดำเนินกิจการ

มีนาคม 2555      :  ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 – 2008

ตุลาคม 2557      :  ย้ายกิจการไปยังที่อยู่ใหม่

ที่อยู่ 42/10 หมู8 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

ธันวาคม 2558    :  ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 14001 – 2004

เมษายน 2559    :  เปลี่ยนรูปแบบบัตรส่งเสริม BOI – IPO เป็น BOI – ITC

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Google PlusVisit Us On Youtube